Skip to content Skip to footer
ग्रहरत्नभारधातुअंगुलीवारसमय
सूर्यमाणिक्य3 रत्तीसोनाअनामिकारविप्रातः
चन्द्रमोती3 रत्तीचांदीकनिष्कासोमप्रातः
मंगलमूंगा6 रत्तीचांदीअनामिकामंगलप्रातः
बुधपन्ना4 रत्तीसोनाकनिष्काबुधप्रातः
गुरुपुखराज4 रत्तीसोनातर्जनीगुरुप्रातः
शुक्रहीरा¼ रत्तीप्लेटिनमकनिष्काशुक्रप्रातः
शनिनीलम4 रत्तीपञ्च धातुमध्यशनिसंध्या
राहूगोमेद5 रत्तीअष्ट धातुमध्यशनिसूर्यास्त
केतुलहसुनिया6 रत्तीचांदीअनामिकागुरुसूर्यास्त
en_USEN